Event Spring 2018 Summer 2018 Fall 2018 Spring 2019 Summer 2019
First Day of Classes Jan 8 May 14 Aug 20 Jan 7 May 13
Breaks, Holidays, and/or Recess Jan 1
Jan 15
Mar 19-23
May 28
Jul 3
Jul 4
Nov 21
Nov 22-23
Dec 24-28
Jan 1
Jan 21
March 18-22
May 27
Jul 4
Jul 5
Cross Registration Deadline Nov 10 Apr 15 May 18 Nov 9  
Final Instructional Class Days Apr 23-24 Jul 23-24 Dec 3-4 Apr 22-23 Jul 22-23
Reading Period Apr 25 - All Day
Apr 26 - 8:00am - 2:20pm
May 1 - 8:00am - 2:20pm
Jul 25 - All Day
Jul 26 - 8:00am - 2:20pm
Jul 31 - 8:00am - 2:20pm
Dec 5 - All Day
Dec 6 - 8:00am - 2:20pm
Dec 11 - 8:00am - 2:20pm
Apr 24 - All Day
Apr 25 - 8:00am - 2:20pm
Apr 30 - 8:00am - 2:20pm
Jul 24 - All Day
Jul 25 - 8:00am - 2:20pm
Jul 30 - 8:00am - 2:20pm
Final Exams Apr 26 - May 3 Jul 26 - Aug 2 Dec 6 - Dec 13 Apr 25 - May 2 Jul 25 - Aug 1
Commencement May 4 - Ph.D. & M.S.
May 5 - Bachelor's
N/A Dec 14 - Ph.D. & M.S.
Dec 15 - Bachelor's
May 3 - Ph.D. & M.S.
May 4 - Bachelor's
N/A

 

*** Dates subject to change without notice ***